tuyển dụng

  • Tuyển dụng 5 kỹ thuật viên

    Tuyển dụng 5 kỹ thuật viên

    Nhằm việc mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh chiếm thị trường thiết bị bếp và cơ điện lạnh miền Bắc, Công Ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh Xuân Việt Phát có nhu cầu tuyển dụng 5 kỹ thuật viên. Tuyển dụng 5 kỹ thuật viên Yêu cầu tốt nghiệp các ngành: điện, điện công nghiệp, điện lạnh đã tốt … Đọc Thêm